Medizon Hakkında

Dördümüz bir araya geldik, MEDİZON’u oluşturduk.
Bilgi, beceri ve deneyimlerini sevgiyle birlikte sunma geleneğindeki İstanbul Tıp Fakültesi (Çapa) ekolünün yetiştirdiği öğretim üyelerindeniz.
Sizlere medikal uygulamaların bilimsel ufuklarında hizmet sunmayı hedefledik.
Sizler için en yararlı olanı, sizleri de bilgilendirerek uyguluyoruz, uygulayacağız.
Hastanın bireysel özerkliğinin, seçme hakkının ve evrensel tıp ahlakı değerlerinin farkındayız.
Hasta-hekim ilişkisinde hasta yararının en fazla gözetildiği muayenehane hekimliğini ideal şartlarda sunuyoruz, sunacağız.

Sizleri seviyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz…..

Medizon Hekimleri